6ο Εθνικό Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας
Αθήνα,  Μαιος 2016.

Home > Τα μέλη > SPECTRUM LABS
Επωνυμία:
Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε     “SPECTRUM LABS”
Φορέας / Εταιρεία που ανήκει:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Εκπρόσωπος:
Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής:
Γ. ΔΗΜΟΥΛΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση:
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 49-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-185 37 
Τηλέφωνο:
210 4526771-3
Fax:
2104526774
e-mail:
info@spectrum-labs.gr 
URL:
    
Τελευταία ανανέωση: 9/2/2011 22:12


SPECTRUM LABS

Search Information