6ο Εθνικό Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας
Αθήνα,  Μαιος 2016.

Home > Τα μέλη > ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Επωνυμία:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Φορέας / Εταιρεία που ανήκει:
 
Εκπρόσωπος:
ΑΣ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αναπληρωτής:
Ε.ΛΑΜΠΗ 
Ταχ. Διεύθυνση:
ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 16, 11621 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:
2106479000
Fax:
2106465123
e-mail:
gxk-personnel@ath.forthnet.gr
URL:
Τελευταία ανανέωση: 9/2/2011 22:27


ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Search Information