Η “Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων” (Hellenic Laboratories Association) ή εν συντομία HellasLab είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο εθνικό μέλος της EUROLAB (www.eurolab.org) με έδρα την Αθήνα.

 

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της HellasLab, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

Η προαγωγή και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης στο τομέα των Μετρήσεων, Διακριβώσεων, Δοκιμών και Αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών, των εκτελουμένων έργων και των παρεχομένων υπηρεσιών, με τη χρήση κάθε πρόσφορου μέσου δημοσιοποίησης των απόψεων, προτάσεων και υποδείξεών της προς τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, την επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό.

Η επιστημονική υποστήριξη και η συμβολή στη βελτίωση της οργάνωσης, της πρακτικής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ανά την Ελλάδα εργαστηρίων Μετρήσεων, Διακριβώσεων, Δοκιμών, και Αναλύσεων.

Εκτός από τα παραπάνω και στα παραπάνω πλαίσια, η HellasLab δραστηριοποιείται επίσης για τα ακόλουθα θέματα:

  • Εποπτεία της Αγοράς
  • Συμβολή των διαπιστευμένων Ελληνικών Εργαστηρίων στη διασφάλιση της ποιότητας των προμηθειών του Δημοσίου και των Δημοσίων Έργων
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

H HellasLab είναι μέλος της Eurolab και της IMEKO (International Measurement Confederation). Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΟΤ. 

Έχει επίσης υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Εκπρόσωποι της HellasLab στη Κοινή Συντονιστική Επιτροπή για την εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασίας είναι ο Αντιπρόεδρος κ. Νισσήμ Μπενμαγιώρ και τα μέλη Βασίλειος Δέδες και Αντώνης Τσακαλίδης.

Η HellasLab συμμετέχει ενεργά στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛΟΤ ΤΕ80, ΤΕ75 και ΤΕ56 ως και στις ομάδες εργασίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για τη διάθεση στην αγορά και εγκατάσταση ρευματοδοτών – ρευματοληπτών και των προϊόντων από πολύτιμα μέταλλα.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ