ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία της HellasLab. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που αναδείχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες του 2023 είναι:

Πρόεδρος: Περικλής Αγάθωνος
Αντιπρόεδρος: Νισσήμ Μπενμαγιώρ
Ταμίας: Γεώργιος Χαχλάκης
Μέλη: Αντώνης Πολίτης
            Γιώργος Σειραγάκης
            Αντώνης Τσακαλίδης
            Αλέξανδρος Χαλιάσος


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab) έχει ως σκοπό την οργάνωση και την πραγματοποίηση επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ένωσης και των μελών της (διαπιστευμένα εργαστήρια). Στο πλαίσιο αυτό ασχολείται:

  • με τη διοργάνωση των Εθνικών Τακτικών Συνεδρίων Μετρολογίας
  • με την πραγματοποίηση ημερίδων σχετικών με θέματα Μετρολογίας
  • με τη διοργάνωση σεμιναρίων, για την εκπαίδευση των μελών των εργαστηρίων σε εξειδικευμένα θέματα
 
Μάθετε Περισσότερα για την Επιστημονική Επιτροπή
https://www.greekmetrology.gr/
 
 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επαγγελματική Επιτροπή ασχολείται με την εξέταση τεχνικών και επαγγελματικών θεμάτων της Ένωσης και την εισήγηση για σχετικές ενέργειες προς τη Διοικούσα Επιτροπή όπως:

  • Η εποπτεία της αγοράς.
  • Η εργαστηριακή επαλήθευση της ποιότητας των προϊόντων που προμηθεύεται το Δημόσιο.
  • Προτάσεις προς τα Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές και Δημόσιους Φορείς για θέματα που απασχολούν τα μέλη της HellasLab.