Διαδικασία Εγγραφής

Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν αίτηση αποδοχής στην HellasLab. Η αποδοχή αποφασίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 Κατεβάστε την αίτηση και στείλτε την υπογεγραμμένη με e-mail στο info@hellaslab.gr

Σύνδεσμοι