Εργαστήρια Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURL)

Μετά από μια διαδικασία δημόσιας επιλογής, τέσσερις κοινοπραξίες και ένα εργαστήριο χαρακτηρίστηκαν από την Επιτροπή ως τα πρώτα ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς (EURL) στον τομέα της υγείας των φυτών. Αυτά τα EURL θα υποστηρίξουν την ΕΕ για τη διάγνωση υπαρχόντων και αναδυόμενων επιβλαβών οργανισμών και θα συμβάλουν στην ταχύτερη και πιο εστιασμένη παρέμβαση στα σύνορα της ΕΕ και στην επικράτεια της ΕΕ. Θα καλύπτουν τους πέντε τύπους ελεγχόμενων παρασίτων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των φυτών στην…

Continue ReadingΕργαστήρια Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURL)

End of content

No more pages to load