20-5-2020: Επιστολή με θέμα: Διάθεση στην αγορά ατομικών μασκών προστασίας για το ευρύ κοινό.

You are currently viewing 20-5-2020: Επιστολή με θέμα: Διάθεση στην αγορά ατομικών μασκών προστασίας για το ευρύ κοινό.

Η Ενωση απέστειλε στις 20 Μαίου 2020 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υφυπουργό κ. Ν. Παπαθανάση) επιστολή με θέμα: Διάθεση στην αγορά ατομικών μασκών προστασίας για το ευρύ κοινό, σχετικά με τους κανόνες που θα έπρεπε να ισχύουν στην αγορά για αυτά τα προιόντα.

Διαβάστε όλη την επιστολή εδώ: Επιστολή προς Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων_19-2020