ΓΓΒ: Προγραμμα εποπτείας αγοράς 2020

Παρακατω θα βρειτε το πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς για το 2020  από τη ΓΓΒ. Το πρόγραμμα στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει λόγω των μέτρων για τον Κορωνοϊό. Η Ενωση εξετάζει   Να στείλει επιστολή στη ΓΓΒ με απόψεις, παρατηρήσεις κ.λπ. ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαστηρίων       2.  Να ζητήσει από τη ΓΓΒ συνεχή ενημέρωση στην πρόοδο του προγράμματος εποπτείας       3.  Να ζητήσει και από άλλους φορείς που ασκούν εποπτεία αν έχουν…

Continue ReadingΓΓΒ: Προγραμμα εποπτείας αγοράς 2020

End of content

No more pages to load