30-6-2016: Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

You are currently viewing 30-6-2016: Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων
????????????????????????????????????

Υπογράφτηκε χθες, 30-6-2016 από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο. Στασινό και τον Πρόεδρο της HellasLab κ. Περικλή Αγάθωνος, Σύμφωνο Συνεργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων.

Σκοπός του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού του ΤΕΕ και της HellasLab  για την προαγωγή στην Ελλάδα της Διαπίστευσης Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων, την αξιοποίηση υποδομών και δομών για την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων, την μετρολογία και την αξιοποίηση των πιο πάνω στο πλαίσιο της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται εντός της Ελληνικής αγοράς.

Η προώθηση του θεσμού της Διαπίστευσης των Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων θα έχει ως αποτελέσματα την πρόληψη και προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων και του κοινού, την ικανοποίηση των υποχρεώσεων σήμανσης CE των Ελληνικών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτικού κοινού από προϊόντα τα οποία, ηθελημένα ή μη, δεν διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές σύμφωνα με το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών .

Με τη συνεργασία του ΤΕΕ με την HellasLab επιδιώκεται η προώθηση των διαδικασιών αξιοποίησης των δομών και υποδομών της ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων στο επάγγελμα του μηχανικού και στη λειτουργία των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται μηχανικοί (κυρίως στις βιομηχανίες και τα τεχνικά έργα) ως και η υποστήριξη της χρήσης των θεσμών της Διαπίστευσης των Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων κατά τις διαδικασίες διεξαγωγής διαγωνισμών προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών από τους φορείς του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Τυποποίησης στη διαδικασία νομοθέτησης και τεχνικής εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, όποτε απαιτηθεί.

http://library.tee.gr/digital/m2617/m2617_contents.htm