18&25-1-21: Διαδικτυακό σεμινάριο “Μέθοδοι & Εργαλεία Υπολογισμού Αβεβαιοτήτων”

You are currently viewing 18&25-1-21: Διαδικτυακό σεμινάριο “Μέθοδοι & Εργαλεία Υπολογισμού Αβεβαιοτήτων”

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab, λαμβάνοντας υπόψη της το ισχυρό ενδιαφέρον που υπάρχει για παρακολούθηση σεμιναρίων για θέματα που ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, αποφάσισε την διοργάνωση ενός διαδικτυακού σεμιναρίου στις 18 & 25 Ιανουαρίου 2021 για :
“ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ”
Ο  αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περίπου 30 άτομα. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 15/1/2021, θα τηρηθεί δε απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Περιεχόμενο του Σεμιναρίου

1η ημέρα (18-1-2021, 12:00-14:00) : Δύο διαδοχικές συνεδρίες των 55 min, με ενδιάμεση διακοπή 10 min (συνολική διάρκεια 120 min)

· Θεματολογία: o Γενικές κατευθύνσεις για τις αβεβαιότητες στα πλαίσια ενός κοινά αποδεκτού Διεθνούς Συστήματος Μετρήσεων o Πιθανότητες και στατιστική στις αβεβαιότητες o Εργαλεία / μέθοδοι εκτίμησης αβεβαιοτήτων στην πράξη: Τύπου Α και Τύπου Β αβεβαιότητες, μοντέλα διάδοσης σφαλμάτων, συνδιασμένη αβεβαιότητα

2η ημέρα (25-1-2021, 12:00-14:00) : Δύο διαδοχικές συνεδρίες των 55 min, με ενδιάμεση διακοπή 10 min (συνολική διάρκεια 120 min)

· Θεματολογία: o Ειδικά θέματα εκτίμησης αβεβαιοτήτων (Monte Carlo, Διακριβώσεις, Συμμόρφωση με προδιαγραφές, λογισμικό, …) o Συζήτηση ερωτημάτων που προέκυψαν από την 1η ημέρα – Παραδείγματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ Μ. Μαθιουλάκης
Το σεμινάριο θα γίνει μεσω της πλατφόρμας zoom, το δε κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε: `
Μη μέλη της HellasLab: 40 €/άτομο
Μέλη της HellasLab (ταμειακώς εντάξει) : ΔΩΡΕΑΝ
Δηλώσεις συμμετοχής και διευκρινήσεις στο : hellaslb@otenet.gr & info@hellaslab.gr .