Σεμινάριο (ειδικά θέματα) για την μετάβαση στην νέα έκδοση του ΕΝ ISO 17025: 2017 οργανωμένο από την HellasLab

You are currently viewing Σεμινάριο (ειδικά θέματα) για την μετάβαση στην νέα έκδοση του ΕΝ ISO 17025: 2017 οργανωμένο από την HellasLab

Το τρίτο σεμινάριο που διοργάνωσε η HellasLab για το 2018, και έγινε την 15-9-2018,  ήταν για εξειδικευμένα θέματα του νέου προτύπου και συγκεκριμένα για τους κινδύνους, την risk-based approach και για τη δειγματοληψία. Έγινε και αυτό, όπως και τα προηγούμενα στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με πάνω από 75 συμμετοχές.

Σκοπός του 2ου κύκλου ήταν η παροχή εξειδικευμένης και σε βάθος εκπαίδευσης στα θέματα στα οποία θα κληθούν τα εργαστήρια να πραγματοποιήσουν τις αλλαγές στα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας τους, προκειμένου να τα προσαρμόσουν στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου.

Η εκπαίδευση είχε διάρκεια 8 διδακτικών ωρών με εισηγητές τους Σπύρο Μπόλκα και Γιάννη Σιταρά.