Σεμινάριο “Χημική Μετρολογία, Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων, Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής” οργανωμένο από την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

You are currently viewing Σεμινάριο “Χημική Μετρολογία, Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων, Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής” οργανωμένο από την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab, λαμβάνοντας υπόψη της το ισχυρό ενδιαφέρον που υπάρχει για παρακολούθηση σεμιναρίων για θέματα που ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, αποφάσισε την διοργάνωση ενός σεμιναρίου:

Χημική Μετρολογία, Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων, Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής

το Σάββατο 10/12/2022 στο Ινστιτούτο Pasteur Αθηνών, με διάρκεια 6 ωρών (09.00-15.00)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

α) Ιωάννης Σιταράς (ΕΣΥΔ), 3 ώρες με θέματα:

Απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας με το νέο ILACP10 για εργαστήρια δοκιμών. Απαιτήσεις του ISO/IEC 17034 και του ISO Guide 31. Βασικές έννοιες για επιλογή υλικών αναφοράς και απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας από τους οδηγούς της Eurachem. Πώς τα εργαστήρια να αξιολογούν τα υλικά αναφοράς και τους παραγωγούς τους.

β) Ηλίας Κακουλίδης (ΓΧΚ), 2 ώρες με θέματα:

– Παρουσίαση του οδηγού Eurachem/EEE-PT group για τα διεργαστηριακά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τις συμμετοχές του εργαστηρίου, πως γίνεται επιλογή και προγραμματισμός με risk based approach, πως το εργαστήριο διαβάζει τα αποτέλεσματα, προβλήματα που ανακύπτουν.

– Δραστηριότητες της Χημικής Υπηρεσίας Μετρολογίας του ΓΧΚ. Πως χτίζεται η παγκόσμια ιχνηλασιμότητα μέσω των Μετρολογικών Ινστιτούτων, πως λειτουργεί το μετρολογικό σύστημα, πως ελέγχει το εργαστήριο την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεών του, απαιτήσεις για τα κλινικά εργαστήρια.

γ) Ιωάννα Αγγελοπούλου (ΓΧΚ), 1 ώρα με θέματα:

Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (Ο.Ε.Π.) : Εισαγωγή, Γενικό πλαίσιο, Διαπίστευση εργαστηρίων, προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εργαστήρια. Βοηθάει η Διαπίστευση κατά ISO 17025 την διαπίστευση κατά Ο.Ε.Π. ;

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 8/12/2022, θα τηρηθεί δε απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε:

Μη μέλη της HellasLab:  100 €/άτομο

Μέλη της HellasLab (ταμειακώς εντάξει): 50 €/άτομο

Δηλώσεις συμμετοχής και διευκρινίσεις στο : hellaslb@otenet.gr & info@hellaslab.gr .