Σεμινάριο: “ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ” – 27 1 2024 – Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

You are currently viewing Σεμινάριο: “ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ” – 27 1 2024 – Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab, λαμβάνοντας υπόψη της το ισχυρό ενδιαφέρον που υπάρχει για παρακολούθηση σεμιναρίων για θέματα που ενδιαφέρουν τα εργαστήρια, αποφάσισε την διοργάνωση ενός σεμιναρίου:

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι 25 άτομα. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 23/1/2024, θα τηρηθεί δε απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Περιεχόμενο του Σεμιναρίου

 1. Ανασκόπηση συμβατικών προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των αβεβαιοτήτων σε δοκιμές και διακριβώσεις (Περίπου 3 ώρες):

  • αβεβαιότητα και σφάλματα μέτρησης

  • τεχνικές & εργαλεία εκτίμησης αβεβαιότητας

  • συνδυασμός συνιστωσών αβεβαιότητας

  • διάδοση σφαλμάτων σε μοντέλο μέτρησης

  • ειδικά θέματα (βελτιστοποίηση μετρολογικού εξοπλισμού, προσομοίωση Monte-Carlo, Bayesian inference κλπ).

 2. Παραδείγματα από διάφορους τομείς δοκιμών και διακριβώσεων (περίπου 2½ ώρες).

 3. Τεχνικές πρακτικής εφαρμογής, αξιοποίηση εμπορικού ή ελεύθερου λογισμικού για υπολογισμούς αβεβαιότητας (Περίπου ½ ώρα).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ Μ. Μαθιουλάκης

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε:

Μη μέλη της HellasLab:  120 €/άτομο

Μέλη της HellasLab (ταμειακώς εντάξει): 60 €/άτομο

Δηλώσεις συμμετοχής και διευκρινίσεις στο : hellaslb@otenet.gr & info@hellaslab.gr .