Στηθαία Ασφαλείας Οδών – Τεύχος 1 Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων – Κιγκλιδώματα

You are currently viewing Στηθαία Ασφαλείας Οδών – Τεύχος 1 Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων – Κιγκλιδώματα

Στο συστημα TRIS ανεβηκε κοινοποιηση σχετικα με Στηθαία Ασφαλείας Οδών – Τεύχος 1 Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων – Κιγκλιδώματα.

Στη σελιδα 12 (παρ. 3.1.) αναφερεται επι λεξει: Η ικανοποίηση των απαιτήσεων αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα δοκιμών από διαπιστευμένα  εργαστήρια. <δείτε τον υπερσύνδεσμο στο τέλος…>

[TRIS] New notification 2021/544/GR

◘ Title :

Draft Instructions for Road Project Studies for Road Guard-Rails (IRPS–RSR,

               Issue 1) and accompanying instructions (installation, repair, etc., Issues 2,3,4,5)

◘ Category :

CONSTRUCTION

◘ Summary :

The draft Instructions of Issue 1 ‘Instructions for Road Project Studies – Vehicle Guard-Rails [IRPS–RSR]’ and its accompanying instructions (2,3,4,5), as drafted in the framework of the Technical Advisor Service Contract of 6 February 2019 to assist the Directorate for Road Infrastructures of the Ministry of Infrastructure and Transport in the revision of the existing since 2011 IRPS–RSR.

 The draft text of this notification is already available in its original version. The translations will be available within two to five weeks.

 More details at the following address :

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_544_EN_EN